Tips og værktøjer til at lave din forretningsmodel

Før vi starter, skal vi måske lige finde ud af, hvad en forretningsmodel er. En forretningsmodel er en oversigt over, hvordan det er meningen, at alle de forskellige dele af din forretning skal fungere. I modsætning til en forretningsplan, der fokuserer mere på detaljerne, giver en forretningsmodel dig et overordnet perspektiv på din forretningslogik.

Der er mange måder at designe en forretningsmodel på. Du kan også finde en række tilgængelige skabeloner (nogle mere kendte end andre), som kan give dig lidt inspiration.

Bæredygtighed og din forretningsmodel

Det er vigtigt, at du tager bæredygtighed med i overvejelserne, når du udvikler din forretningsmodel. Det er af afgørende betydning, at forretningsmodellen er bæredygtig, ikke kun fordi vi skal bruge vores delte ressourcer fornuftigt, men også fordi efterspørgslen efter bæredygtige værditilbud stiger. Og det er uanset, hvilket marked du driver forretning i.

Når du udvikler din forretningsmodel og dit værditilbud, skal du tænke over disse spørgsmål:

  1. Kan du skabe mere end blot økonomisk værdi med din forretningsmodel? Kan du hjælpe med at reducere indvirkningen på klimaet eller skabe fordele for samfundet eller dit lokalsamfund?
  2. Har din forretningsmodel en negativ effekt på bæredygtighed? Hvis ja, hvordan kan du så minimere eller eliminere den effekt?

Business Model Canvas-værktøjet

Et godt redskab til at udvikle din forretningsmodel er Business Model Canvas-værktøjet (BMC). BMC består af 11 byggesten, der sikrer, at din forretningsmodel hænger sammen. Hvis du ændrer nogle af disse byggesten, vil dette også påvirke de andre.

Med værktøjet kan du teste strategiske alternativer og evaluere konsekvenserne for hvert valg. Byggestenene er: kundesegmenter, værditilbud, kanaler, kunderelationer, indtægtsstrømme, nøgleressourcer, nøgleaktiviteter, nøglepartnere, omkostningsstruktur, fordele ved bæredygtighed og omkostninger ved bæredygtighed.

Flere værktøjer til at teste dit værditilbud

BMC-værktøjet er effektivt til at teste forskellige strategiske valg og se effekterne af dem. Men det kan ikke garantere, at dit værditilbud stemmer overens med det, der er vigtigt for dine kunder. Så vi anbefaler, at du også bruger Value Creator-værktøjet til at finpudse kundesegmenterne og værditilbuddets byggesten.

Endelig tager BMC-værktøjet ikke hensyn til omgivelserne i din forretningsmodel, som tendenser, konkurrenter, globale ændringer og andre vigtige perspektiver, der ligger uden for din kontrol.

Så et vigtigt skridt, når du opretter din forretningsmodel, er at overveje, hvordan alle disse eksterne faktorer vil påvirke din virksomhed. Denne øvelse vil hjælpe dig med at identificere muligheder og risici, samtidig med at du kommer frem til et værditilbud, der bedst muligt appellerer til dine kunder.

Gå til butikken