Find ud af, hvem dine kunder virkelig er.

Det er vigtigt at kende dine kunder, hvis du vil gøre idéer til succesfulde tilbud. De fleste virksomheder har dog ikke en klar idé om, hvem deres kunder er. Mange virksomhedsejere beskriver deres målgruppe som "alle, der er interesseret i mit tilbud" eller "små, mellemstore og store virksomheder". Med andre ord: alle.

Hvis du sigter på alle, appeller du til ingen.

Ved at rette dine produkter og tjenester mod alle er det svært at finde et klart udgangspunkt for at udvikle din forretning. Men ved at definere en målgruppe ved du, hvem du gavner og hvorfor. At opdele dine kunder i forskellige grupper kaldes segmentering. Klart definerede kundesegmenter sparer dig tid og penge og hjælper dig også med at udvikle et stærkt værditilbud, som dine kunder kan bruge.

Sådan segmenterer du dine kunder

Du kan segmentere dine kunder på forskellige måder. Den mest almindelige metode er at starte med demografiske og geografiske principper, f.eks. kvinder mellem 20 og 45 i et specifikt geografisk område. Men et segment som dette er alt for bredt og gør det svært at identificere, hvilke krav der har højeste prioritet i hele gruppen.

En anden metode for segmentering er at henvende sig til hver målgruppe via forskellige kanaler (såsom e-mail, print, i butikken eller via sociale medier). Det kan også være, at forskellige kundesegmenter ønsker forskellige dele af dit tilbud.

Det vigtigste spørgsmål ved segmentering

Det vigtigste spørgsmål, du skal stille til hvert kundesegment, er:

"Hvad er deres største problem eller vigtigste behov?"

Den eneste måde at finde ud af dette på er at møde din målgruppe og stille dem spørgsmål. Du skal afdække deres vigtigste ønsker, de problemer, de står overfor, og de ting, de værdsætter mest. Du kan herefter udforske måder, hvorpå du kan imødekomme deres største behov og løse deres problemer.

Value Creator-værktøjet

Vi anbefaler at bruge Value Creator-værktøjet, der hjælper dig med at identificere dine kunders behov. Ved at analysere din målgruppe i højre side af værktøjet kan du finde vigtige kundeemner til at designe dit tilbud i venstre side. Du skal tydeligt kunne forklare til dine kunder, hvordan dit tilbud kan hjælpe med at opfylde deres vigtigste ønsker eller løse deres største problemer. Sådan finder du et match mellem dine kunders største behov og dine værditilbud. Når matchet bliver klart for dine kunder, skaber du værdi for dem.

Gå til butikken