Gå direkte til indhold
Er du erhvervskunde? Skift til priser uden moms nederst på siden.

 
Accept af brugsbetingelserTilbage til toppenLæs venligst brugsbetingelserne grundigt. Disse brugsbetingelser er gældende for din adgang til og brug af denne side. Ved at besøge og bruge denne side accepterer du disse brugsbetingelser og andre retningslinjer, restriktioner eller regler, der kan være opslået i forbindelse med særlige sektioner eller services på denne side. Alle disse ekstra retningslinjer, restriktioner og regler betragtes hermed som inkluderet i disse brugesbetingelser.Vistaprint reserverer sig retten til at ændre denne side og disse brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden forudgående varsel herom. Du bør gennemlæse disse brugsbetingelser hver kan du besøger denne side.

Du accepterer også, at vi kan fremsætte alle lovlige kommunikationer og nyheder til dig elektronisk ved enten at sætte dem på vores hjemmeside, eller ved at sende dem til dig via e-mail på den e-mailadresse, som du oplyste da du tilmeldte dig på vores hjemmeside. Du kan trække din accept på modtagelse af elektroniske kommunikationer fra os tilbage ved at kontakte kundeservice. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du trækker din accept på at modtage elektroniske kommunikationer fra os tilbage, bør du ophøre brugen af din konto på vores hjemmeside.

Magnetskilte medfører yderligere brugsbetingelser, som du finder her: Brugsbetingelser for magnetskilte.

Vistaprint hjemmesider medfører yderligere brugsbetingelser, som du finder her: Brugsbetingelser for hjemmesider

Copyright-beskyttede materialer til begrænset brugTilbage til toppenDenne hjemmeside indeholder grafik, fotografier, billeder, dokumentlayouts, illustrationer, tekst, skrifttyper, musik, softwareværktøjer og andre informationer (herefter benævnt ”Indhold”). Denne hjemmeside og alt dens indhold er ophavsretligt beskyttet ejendom som tilhører Cimpress plc og / eller dets datterselskaber (herefter benævnt ”Vistaprint”), eller ophavsretligt beskyttet ejendom ejet af tredjeparter fra hvem Vistaprint har fået tilladelse til brug af det pågældende indhold. Alle rettigheder på denne hjemmeside og til dens indhold er forbeholdt på verdensplan. Det er strengt forbudt at opbevare, kopiere, distribuere, offentliggøre, eller bruge nogen del af indholdet, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår for brug. Vistaprint forbeholder sig retten til at tilføje, slette eller ændre en hvilken som helst del af indholdet på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel herom. Eventuelle ændringer af indhold, foretaget af dig eller af Vistaprint, forbliver Vistaprint og dets licensgiveres ejendom.Logodesignværktøjet tilgængeligt på denne side bruger et begrænset antal elementer, inklusive ikoner, skrifttyper, farveskemaer og designeffekter. Vistaprint forbeholder sig retten til at bruge alle disse elementer, og gøre disse tilgængelige til brug af andre parter i fremtiden. Du opnår ingen rettigheder eller patentkrav på nogle af de individuelle logodesignelementer via din kreation af et logodesign og / eller ved inkorporation af logodesignet på et eller flere produkter. Andre Vistaprint kunder kan bruge designværktøjet til at lave logoer, som har lignende eller identiske kombinationer af disse elementer, og Vistaprint garanterer ikke at dit logo ikke vil være tilsvarende andre logoer designet og brugt af andre personer eller selskaber. Vistaprint giver ingen garanti af nogen art om at logodesigns, som er lavet via designværktøjet, ikke krænker eller kan være subjekt for et krav på krænkelse af varemærker, som ejes af andre parter. Det er ene og alene dit ansvar at få rådgivning fra en advokat angående hvad enten logodesignet er lovligt tilgængeligt for din brug og ikke krænker en anden parts rettigheder.Brug af sidenTilbage til toppenDu har tilladelse til at se og få adgang til samt bruge denne side og dens indhold til det ene formål at klargøre, evaluere, og bestille produkter eller services via Vistaprint (heri benævnt som “Produkter”). Andre typer download, retentioner, brugsformål, publikationer eller distribueringer af en hvilken som helst del af indholdet er ikke autoriseret eller tilladt. Anskaffelse af produkter fra Vistaprint giver dig ikke ret til at bruge nogle dele af indholdet bortset fra det færdige produkt, som det blev leveret fra Vistaprint.Du indvilliger i at bruge siden på en ansvarsfuld måde, som er i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser og med dine lokale love og bestemmelser, inklusive eksport og import reguleringer. Uden begrænsninger, må ingen del af indholdet bruges som et varemærke eller servicemærke, ej heller til pornografisk brug eller til formål der er i strid med loven, eller til bagvaskelse af personer, eller til at krænke en persons privatlivs rettigheder, til at bryde copyright-rettigheder, varemærke navne, varemærker, servicemærker eller andre intellektuelle ejendomme ejet af en hvilken som helst person eller selskab. Du bekræfter, at du ikke vil bruge siden til at producere produkter, som er anstødelige, ulovlige, krænkende, ærekrænkende, truende, skadelige, ondskabsfulde eller på anden måde anstødelige. Vistaprint har ret til at afslutte deres serviceydelser til kunder, som bruger Vistaprint til at beskæftige sig med uønskede aktiviteter.Du er eneansvarlig for din brug af indhold i kombination med andre billeder, grafik, tekst eller andre materialer du bruger i dine produkter. Du accepterer at du ikke må anvende tekst, billeder, design, varemærker, service mærke eller andre ophavsretligt beskyttede værker af en tredjepart i dine produkter, medmindre du har fået tilladelse fra ejerne. Du garanterer at dine produkter ikke krænker rettigheder som tilhører en tredjepart, herunder ophavsret, ret til reklame samt til beskyttelse af personlig oplysninger, og at de ikke injurierer eller bagvaske nogen tredjepart, samt at du har alle de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende tredjepartsmaterialet i dine produkter, herunder tredjepartsmateriale som er tilgængeligt gennem en tredjepartdesignservice som kan tilgås via hjemmesiden. Ved at foretage en bestilling på denne hjemmeside garanterer du at du har den nødvendige tilladelse, rettighed og myndighed til at foretage bestillingen, og du tillader at Vistaprint producerer varerne på dine vegne. Du giver Vistaprint ret til at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere uploadet indhold (dvs. indhold du har uploadet) med henblik på at ekspedere din bestilling. Desuden garanterer du at du har tilstrækkelige rettigheder til at tillade Vistaprint at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere uploadet indhold med henblik på at ekspedere din bestilling.

Du må ikke bruge denne hjemmeside til at sende eller bruge e-kort på en måde som på nogen måde kan klassificeres som spam eller uopfordrede e-mails. Du må ikke anvende scripting eller andre programmer til at automatisere oprettelse og / eller fremsendelse af e-kort. Vistaprint forbeholder sig ret til, efter eget skøn, til enhver tid og uden forudgående varsel, at begrænse antallet af modtagere som du kan sende et e-kort til og / eller begrænse antallet af e-kort du kan sende.
Du indvilliger i at du er ansvarlig for beskyttelsen af din adgangskode og for at kontrollere adgangen til din registrerede konto. Du indvilliger i, at du er den eneste ansvarlige for alle bestilte ordre og andre handlinger, som udføres via din registrerede konto.Overførsel af ejerskabTilbage til toppenKunden accepterer, at leveringsvilkårene for alle print produkter er FOB (’free on board’) levering, og at ejerskabet overføres til kunden ved forsendelsens start. Dette betyder, at risikoen for tab eller adkomst til en sådan vare overføres til dig ved vores levering til fragtmanden. For ethvert produkt, der skal leveres til kunden i elektronisk format, accepterer kunden at leveringen af et sådan produkt anses for at have fundet sted enten (a) ved tidspunktet for overførslen af produktet via e-mail eller ved anden elektronisk kommunikation adresseret til kunden, eller (b) ved tidspunktet for udsendelse af en notifikation til kunden om at produktet er tilgængeligt via download fra vores side.ErstatningTilbage til toppenDu indvilliger i, at erstatte og forsvare Vistaprint og alle parter fra hvem Vistaprint har autoriseret indholdet, og deres direktører, tjenestemænd og ansatte, imod alle anmeldelser, hæftelser, erstatningsansvar, sagsomkostninger og udgifter, inklusive rimelige retslige gebyrer og udgifter, som opstår på grund af eller i forbindelse med (i) din krænkelse af disse brugsbetingelser eller (ii) ethvert søgsmål, anmeldelse, eller krav som opstår på baggrund af eller i forbindelse med tekst, fotografier, billeder, grafik eller andet materiale, som du inkorporerede på produkter, som var ikke en del af standard indholdet på denne side.GarantibetingelserTilbage til toppenSIDEN OG DENS INDHOLD ER LEVERET SOM ”DEN ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN FORMULERET ELLER ANTYDET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER PÅ SALGBARHED, EGENETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ELLER IKKE-KRÆNKELSE. DU GODTAGER AT FUNKTIONEN AF DENNE SIDE MÅSKE IKKE ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. REFERENCER OG LINKS TIL PRODUKTER ELLER SERVICES HOS SELVSTÆNDIGE FIRMAER KAN VÆRE TILSTEDE PÅ SIDEN. DISSE REFERENCER OG LINKS ER TILGÆNGELIGE SOM ”DE ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN FORMULERET ELLER ANTYDET.Vistaprints tilfredshedsgaranti dækker i 10 år, efter at du har købt varen. Hvis du vil have pengene tilbage, afhænger det bl.a. af din bank, præcis hvor lang tid det tager at overføre dine penge. I de fleste tilfælde, skulle du modtage pengene inden for 30 dage. Visse omstændigheder ligger uden for VistaPrints kontrol og dækkes ikke af tilfredshedsgarantien. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for: Fejl i stavning, tegnsætning eller grammatik lavet af kunden, dårlig kvalitet eller lav opløsning på uploadede billeder, designfejl foretaget af kunden under tilblivelsen af dokumentet, fejl i brugervalgte indstillinger såsom valg af overflade, antal eller produkttype samt skader på varerne som er opstået, efter at kunden har modtaget dem.Tjek forhåndsvisningen af dine designs nøje og ret eventuelle fejl inden du afsender din bestilling. VistaPrint tjekker ikke dokumenter lavet af kunder, før de ekspederes.AnsvarsbegrænsningTilbage til toppenUNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VISTAPRINT ELLER DENNES LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE, DERES TJENESTEMÆND, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER DRAGES DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, ELLER EFTERFØLGENDE BESKADDIGELSE AF EN HVILKEN SOM HELST ART, ELLER FOR ØDELÆGGES MED MEDFØLGENDE TAB AF DATA ELLER PROFIT, LIGEGYLDIGT OM VISTAPRINT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR BESKADIGELSE PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER PRÆSTATIONSEVNEN PÅ SIDEN ELLER PÅ GRUND AF ET USUCCESFULDT FORSØG PÅ AT LEVERE SERVICER ELLER PRODUKTER, SOM DU BESTILTE FRA VISTAPRINT ELLER FRA VISTAPRINTS AFFILIATES, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, BESKADIGELSER DER STAMMER FRA FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER, ELLER SERVICEAFBRYDELSER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VISTAPRINT DRAGES TIL ANSVAR ELLER HÆFTES FOR BESKADIGELSER ELLER KONSEKVENSER, SOM OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED DIN UKORREKTE BRUG ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DENNE SIDE ELLER DENS INDHOLD.Side feedbackTilbage til toppenEnhver kommentar, forslag, tilbud eller andet feedback (samlet kaldet “Feedback information”) givet til Vistaprint i forbindelse med driften eller indholdet af denne side, skal gives fra afsenderen til Vistaprint på en ikke konfidentiel basis. Alle kommentarer, forslag og anden information betragtes som Vistaprints ejendom, og kan efterfølgende benyttes af Vistaprint. Ved at give information eller forslag til Vistaprint accepterer du, at du gratis overdrager alle rettigheder for denne information, inklusive alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder, som du måtte besidde. Du accepterer, at Vistaprint frit kan benytte denne information uden nogle former for restriktioner.Gældende lovTilbage til toppenDen person, du indgår kontrakt med, og sælgeren af de produkter og tjenester, der tilbydes og sælges på denne hjemmeside, er Vistaprint BV, et aktieselskab i henhold til lovgivningen i Holland med hovedkvarter i Venlo, Holland. Alle spørgsmål i forbindelse med beskyttelse, krænkelse eller misbrug af ophavsretligt beskyttet materiale er underlagt loven om ophavsret i USA. Alle andre spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Holland. Enhver juridisk handling eller procedure vedrørende eller som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside skal anlægges i Amsterdam, Holland. Du accepterer at indordne dig under kompetence for domstolene i Amsterdam, Holland, og accepterer, at værneting i disse domstole er korrekt i et sådant sagsanlæg eller proces. Du accepterer også ikke at anlægge nogen sag eller proces, som involverer Vistaprint, hvori et retsmøde i Amsterdam er et ubelejligt forum for en sådan juridisk handling eller procedure. Nogle jurisdiktioner giver visse garantier, såsom stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi os alle garantiforpligtelser. I det omfang loven tillader det, fraskriver Vistaprint og dennes leverandører og distributører sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige eller pønalt begrundede skader. Vi anerkender, at du i nogle lande kan have juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger Tjenesterne til et personligt formål, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser nogen former forbrugerrettigheder, som ikke kan fraviges ved aftale. Den Europæiske Kommissions onlinetvistbillæggelse er at finde underhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.