Gå direkte til indhold
Er du erhvervskunde? Skift til priser uden moms nederst på siden.

 

Denne politik og behandling er udarbejdet til at håndtere varemærke-relaterede klager angående hjemmesider, som VistaPrint hoster for deres kunder. Vores politik angående ophavsrets-relaterede klager kan findes her: Ophavsretsbestemmelser.

VistaPrint tilbyder - ved brug af automatiserede, kundebetjente, online værktøjer - elektroniske tjenester, inklusive webhosting og køb af domænenavne (ved brug af tredjeparts register). Vores værktøjer indeholder en bred vifte af skabeloner og online redigeringsfunktioner, som gør det muligt for kunderne at oprette, skrive og / eller uploade indhold efter deres eget valg. En hjemmeside, der hostes hos VistaPrint, kan normalvis identificeres med registrantens navn i WHOIS-registeret over kundernes hjemmeside-domænenavn. Normalvis er et lovligt VistaPrint selskab opført som registrant for en hjemmeside hostet hos VistaPrint.

Som en del af vores Betingelser for brug garanterer vores kunder, at de har de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder over al indhold de har lavet eller uploadet til vores hostingserver som en del af deres hjemmeside. Ydermere accepterer vores kunder at kompensere samt holde VistaPrint skadesløs for alle ansvar kommende af en hvilken som helst krænkelse af accepten, inklusive ovenfor anførte intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvis du har nogle bekymringer angående brugen af dit varemærke på VistaPrint hostede kundehjemmesider, bedes du venligst sende følgende oplysninger til trademark@vistaprint.com:

  1. Dokumentation der beskriver dine gyldige varemærke-rettigheder samt varerne og / eller tjenesterne det angår. Gyldige varemærkerettigheder består af et varemærke registreret hos en national instans. Denne politik omhandler ikke uregistrerede ”sædvane rettigheder” eller varemærker der kun er registreret ved lokale (delstats) registre.
  2. Et dokumenteret eksempel på det varemærkes brug, som du protesterer mod, på den VistaPrint hostede kundehjemmeside, inklusive de varer og / eller tjenester, som tilbydes af kunden og begrundelse for hvorfor du mener at denne brug overtræder dine rettigheder. Fremsend venligst, hvis det er muligt, præcise URL’er, skærmbilleder og anden relevant dokumentation.
  3. Kontaktoplysningerne på varemærkets ejer, inklusive navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  4. En erklæring der beskriver din bemyndigelse i denne sag (hvis du ikke er varemærkets ejer).

Efter modtagelse af klagen vil VistaPrint igangsætte en undersøgelse af sagen. Hvis vi, efter undersøgelsen, mener at der er et rimeligt grundlag for klagen, vil vi:

  1. Fremsende klagen, inklusive alle de fremlagte oplysninger, til kunden ansvarlig for hjemmesiden.
  2. Anmode kunden om enten at løse problemet direkte med ejeren af varemærket (eller den bemyndigede part), eller fjerne det uretmæssige indhold fra hjemmesiden indenfor to uger.
  3. Hvis kunden, efter to uger, hverken har fjernet det uretmæssige indhold eller fremlagt os en rimelig grund for at tro at konflikten med varemærke ejeren er blevet løst eller afventer en løsning, vil vi suspendere hjemmesiden.
  4. Hvis klagen er over registreringen af en kundes domænenavn, vil VistaPrint efter en periode på to uger suspenderer hjemmeside, videresende domænenavnet til en ‘holding page’ uden reklamebrand, og tillade domænenavnsregistreringen at udløbe (almindeligvis et år efter den første registrering eller efter den sidste årlige fornyelse).
  5. Hvis klagen relaterer til køb af nøgleord fra tredjeparters betalte søgetjenester (f.eks. Google™ programmet Adwords™), er vores politik generelt i overensstemmelse med søgeudbyderens politik hvad angår varemærkebestemmelser.

VistaPrint har ingen forpligtigelse til at undersøge nogle som helst forhold, som ikke imødekommer ovenstående behandlings- eller oplysningskrav. Ikke desto mindre, og så vidt det er muligt, vil alle klager relateret til VistaPrints hostede kundehjemmesider og tredjeparters varemærker blive behandlet som før omtalt.

Under vores undersøgelse, hvis omstændighederne kræver det og efter vores egen dømmekraft, kan VistaPrint følge en ajourført, forsinket, fremskyndet eller ændret behandlingsproces end den ovenfor beskrevne.