Skip to main content
 

Vilkår og betingelser

Gyldighed

Læs disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt. Disse generelle vilkår og betingelser bestemmer din adgang til og brug af dette websted (“Hjemmesiden”) samt tilvejebringelse og salg af produkter og tjenester fra Vistaprint B.V. og/eller dennes affilierede og/eller leverandører, som forholdene måtte kræve (“Vistaprint-vilkår”).

Ved at besøge eller bruge denne hjemmeside giver du samtykke til at være underlagt Vistaprints betingelser samt andre retningslinjer, begrænsninger eller regler, som måtte angives i forbindelse med bestemte sektioner eller tjenester på dette websted. Alle sådanne yderligere retningslinjer, begrænsninger eller regler er medtaget ved henvisning til disse brugsbetingelser. Vistaprint forbeholder sig retten til at foretage ændringer af denne hjemmeside og Vistaprints betingelser på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Du bør derfor gennemgå disse Vistaprint-betingelser, hver gang du besøger hjemmesiden.

Du giver også samtykke til, at vi kan levere alle juridiske meddelelser og bekendtgørelser elektronisk ved at offentliggøre dem på vores hjemmeside eller, efter vores valg, at sende en e-mail til den e-mailadresse, du oplyser, når du opretter din brugerkonto på vores hjemmeside. Du kan trække dit samtykke til at modtage meddelelser fra os tilbage ved at kontakte vores kundeservice. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må du imidlertid afstå fra at bruge din konto hos os mere.

Ophavsretligt beskyttet materiale til begrænset brug

Denne hjemmeside indeholder grafik, fotografier, billeder, dokumentlayouts, illustrationer, tekst, skrifttyper, musik, softwareværktøjer og andre informationer (herefter benævnt "Indhold"). Dette websted og alt indhold er ophavsretligt beskyttet ejendom som tilhører Cimpress plc og/eller dets datterselskaber (herefter benævnt ”Vistaprint”), eller ophavsretligt beskyttet ejendom ejet af parter fra hvem Vistaprint har fået tilladelse til brug af den pågældende ejendom. Alle rettigheder på denne hjemmeside og til dens indhold er forbeholdt på verdensplan. Det er strengt forbudt at opbevare, kopiere, distribuere, offentliggøre, eller bruge nogen del af indholdet, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse Vistaprint-betingelser. Vistaprint forbeholder sig retten til at tilføje, slette eller ændre en hvilken som helst del af indholdet på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel herom. Eventuelle ændringer af indhold, foretaget af dig eller af Vistaprint, forbliver Vistaprint og dets licensgiveres ejendom.

Det logodesignværktøj, som kan bruges på denne hjemmeside, anvender et begrænset antal elementer, herunder ikoner, skrifttyper, farvepaletter og designeffekter. Vistaprint forbeholder sig retten til at bruge alle sådanne elementer og at stille alle disse elementer til rådighed for andre parter i fremtiden. Du opnår ikke nogen ret til eller krav på nogen af disse individuelle logodesignelementer ved at lave dit eget logodesign og/eller bruge et logodesign på et eller flere produkter. Andre Vistaprintkunder må også bruge designværktøjet til at lave logoer, som kombinerer disse elementer på tilsvarende eller præcis den samme måde, og Vistaprint garanterer ikke, at dit logo ikke vil have ligheder med logoer designet og brugt af andre parter. Vistaprint udsteder ingen garanti af nogen som helst slags for, at logodesign lavet med designværktøjet ikke overtræder – eller kan blive underlagt anlæg for at overtræde – andre parters varemærker. Du har eneansvar for at få juridisk rådgivning om, hvorvidt dit logodesign er lovligt tilgængeligt for dig at bruge og ikke overtræder andre parters rettigheder.

Brug af Hjemmesiden

Du får tilladelse til at få adgang til og bruge denne hjemmeside og dens indhold med det ene formål at forberede, evaluere og bestille produkter eller tjenester udelukkende gennem Vistaprint (heri omtalt som "Produkter"). Ingen anden download, opbevaring, brug, offentliggørelse eller distribution af nogen del af Indholdet er godkendt eller tilladt. Erhvervelse af produkter fra Vistaprint berettiger dig ikke til at bruge nogen anden del af Indhold bortset fra de færdige produkter, som de leveres af Vistaprint.

Du accepterer at bruge denne hjemmeside på en ansvarlig måde, der er i fuld overensstemmelse med disse Vistaprint-betingelser og med lokale love og bestemmelser, herunder regler for eksport og import. Uden begrænsning må ingen del af Indhold anvendes som et varemærke eller servicemærke, til pornografisk brug, til ulovlige formål eller brug, til bagvaskelse af andre personer, til at krænke andre personers ret til privatlivets fred, til at krænke ophavsret, handelsnavn, varemærke, servicemærke eller anden immateriel rettighed for enhver person eller enhed. Du accepterer, at du ikke vil bruge Hjemmesiden til at fremstille Produkter, som er stødende, ulovlige, chikanerende, injurierende, truende, skadelige, uanstændige, ondsindede eller på anden måde anstødelige. Vistaprint kan opsige servicen til kunder, som det findes bruger Vistaprint til at indgå i uønskede aktiviteter.

Du er eneansvarlig for din brug af indhold i kombination med andre billeder, grafik, tekst eller andre materialer du bruger i dine produkter. Du accepterer at du ikke må anvende tekst, billeder, design, varemærker, service mærke eller andre ophavsretligt beskyttede værker af en tredjepart i dine produkter, medmindre du har fået tilladelse fra ejerne. Du garanterer, at dine produkter ikke krænker rettigheder, som tilhører en tredjepart, herunder ophavsret, ret til reklame samt til beskyttelse af personlige oplysninger, og at de ikke injurierer eller bagvasker nogen tredjepart, samt at du har alle de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende tredjepartsmaterialet i dine produkter. Ved at foretage en bestilling på denne hjemmeside garanterer du at du har den nødvendige tilladelse, rettighed og myndighed til at foretage bestillingen, og du tillader at Vistaprint producerer varerne på dine vegne. Du giver Vistaprint ret til at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere oploadet indhold (dvs. indhold du har oploadet) med henblik på at ekspedere din bestilling. Desuden garanterer du at du har tilstrækkelige rettigheder til at tillade Vistaprint at kopiere, modificere, oprette afledte materiale og vektorisere uploadet indhold med henblik på at ekspedere din bestilling.

Du accepterer, at du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode og kontrollere adgangen til din brugerkonto. Du accepterer at du vil være ansvarlig for alle bestillinger eller andre handlinger foretaget gennem din brugerkonto.

Tilsigtet brug af masker

Disse masker er ikke medicinske enheder eller personlige værnemidler (PPE), og er ikke tilsigtet brug af sundhedspersonale eller brug i hospitaler eller sundhedsfaciliteter. Disse ansigtsmasker må ikke bruges i:

<p>• Nogen form for operationsomgivelser eller hvor betragtelig udsættelse af væsker, legemlige eller andre farlige væsker kan forventes.<br />
• Kliniske omgivelser, hvor infektionsrisiko ved inhalationsudsættelse er høj. <br />
• Tilstedeværelse af kraftige varmekilder eller brændbar gas.</p>

Salgsbetingelser

Disse Vistaprint-betingelser regulerer ethvert salg med udelukkelse af alle andre vilkår, herunder eventuelle vilkår og betingelser, som du måtte foregive at anvende under en hvilken som helst købsordre, ordrebekræftelse eller andet dokument. Vistaprints medarbejdere er ikke autoriseret til at fremsætte bemærkninger af nogen slags vedrørende produkter, medmindre skriftlig bekræftelse fra Vistaprint foreligger.

Vistaprint forbeholder sig retten til at afvise en hvilken som helst bestilling uden at forpligte sig til at oplyse grunden til en sådan afvisning. Ingen bestilling skal anses for accepteret af Vistaprint, medmindre og indtil det er bekræftet betingelsesløst.

Du accepterer, at alle oplysninger, som gives til Vistaprint med henblik på et køb, vil være korrekte, og at den valgte betalingsform er din ejendom, og at der er tilstrækkelige midler eller kreditfaciliteter til rådighed til at dække de fulde omkostninger ved de bestilte produkter. Vistaprint forbeholder sig ret til at indhente validering af dine betalingsoplysninger før en bestilling accepteres.

Vistaprint kan kombinere forskellige bestillinger i én forsendelse eller fordele en bestilling over flere forsendelser. Alle angivne leveringsdatoer er udelukkende vejledende. Leveringstid vil ikke høre under kontrakten skabt af disse betingelser for brug, og disse Vistaprint-betingelser og Vistaprint er ikke ansvarlig for tab eller udgifter, du måtte have som følge af en forsinkelse i leveringen af Produkterne, uanset hvad årsagen til forsinkelsen måtte være.

Overførsel af ejerskab

Kunden accepterer, at forsendelsesbetingelser for alle trykprodukter er FOB (Incoterms), og ejerskabet overføres til kunden ved afsendelse. Det betyder, at risikoen for tab og ejerskabet for produkterne overgår til dig ved vores levering til transportøren. For ethvert produkt der skal leveres til kunden i et elektronisk format, accepterer kunden, at leveringen af et sådant produkt anses for at have fundet sted enten (a) på det tidspunkt, vi overfører Produktet via e-mail eller anden elektronisk kommunikation rettet til kunden eller (b) på det tidspunkt, vi overfører en meddelelse til kunden om, at produktet kan downloades fra Hjemmesiden.

Fortrydelsesret

Den lovbestemte ret til tilbagekaldelse (eller ret til at annullere), som gælder forbrugere, som indgår i fjernsag af kontrakter, tillader tilbagekaldelse (eller annullering) af en kontrakt indenfor 14 dage fra modtagelse af deres produkter uden at give nogen årsag eller pådrage omkostninger, gælder ikke for levering af varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller tydeligt personliggjort. Produkterne, som kunden har bestilt fra Vistaprint er tilpasset af kunden, og derfor kan du ikke håndhæve din ret til tilbagekaldelse. Vores masker, som ikke kan tilpasses, kan af sundheds- og hygiejnemæssige årsager kun returneres for refundering, hvis pakkens forsegling ikke er brudt efter levering.

For disse produkter, og når du er forbruger, kan du håndhæve din ret til tilbagekaldelse af aftalen, som vi indgik i inden 14 dage fra modtagelse af din bestilling uden at angive en årsag. Hvis denne periode udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges perioden indtil næste hverdag. For at udøve denne ret til tilbagekaldelse, som udelukkende gælder ovenstående produkter, bedes du sende et brev til os, eller bruge kontakt os-siden, hvor du angiver dit navn, din fysiske adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, bestillingsnummer og hvilke produkter, du vil returnere:

<p>Vistaprint B.V. <br />
Att: Kundeservice <br />
Hudsonweg 8 <br />
5928 LW Venlo <br />
Holland </p>

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din anmodning, for at afgøre, om retten til tilbagekaldelse er gyldig for dig som forbruger og de involverede produkter. Vi vil også give dig besked om, hvordan du skal returnere produkterne. Bemærk, at du er ansvarlig for at vælge forsendelsesmetode og fragtfirma. Du har ansvar og betaler for alle returneringer. Når vi har modtaget de ubeskadigede produkter i deres originale indpakning, refunderer Vistaprint uden forsinkelse og inden 30 dage efter den dato, hvor denne rettighed blev udøvet, den betalte købspris for de returnerede produkter ekskl. de oprindelige leveringsomkostninger samt udgifter til returnering af produkterne.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, at du skal holde Vistaprint skadesløs og forsvare Vistaprint og alle parter fra hvem Vistaprint har licenseret dele af Indhold, samt deres direktører, funktionærer og medarbejdere, mod alle krav, ansvar, skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter som følge af eller relateret til (i) din overtrædelse af disse Vistaprint-betingelser eller (ii) ethvert søgsmål, erstatningskrav, eller fordring som følge af eller i forbindelse med en hvilken som helst tekst, fotografi, billede, grafik eller andet materiale, du inkorporerer i produkter, som ikke var en del af det Indhold, som er standard på hjemmesiden.

Garanti betingelser

HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD LEVERES "SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. DU ACCEPTERER, AT DRIFTEN AF HJEMMESIDEN MULIGVIS IKKE ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. HENVISNINGER OG LINKS TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA UAFHÆNGIGE SELSKABER KAN VISES PÅ HJEMMESIDEN. DISSE HENVISNINGER OG LINKS LEVERES "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET.

Vistaprints tilfredshedsgaranti dækker i 10 år, efter at du har købt varen. Hvis du vil have pengene tilbage, afhænger det bl.a. af din bank, præcis hvor lang tid det tager at overføre dine penge. I de fleste tilfælde, skulle du modtage pengene inden for 30 dage. Visse omstændigheder ligger uden for Vistaprints kontrol og dækkes ikke af tilfredshedsgarantien. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for: Fejl i stavning, tegnsætning eller grammatik lavet af kunden, dårlig kvalitet eller lav opløsning på uploadede billeder, designfejl foretaget af kunden under tilblivelsen af dokumentet, fejl i brugervalgte indstillinger såsom valg af overflade, antal eller produkttype samt skader på varerne som er opstået, efter at kunden har modtaget dem.

Tjek forhåndsvisningen af dine design nøje, og ret eventuelle fejl, inden du indsender bestillingen. Vistaprint læser ikke korrektur på dokumenter lavet af kunder, før de ekspederes.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VISTAPRINT ELLER DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE, DERES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆER ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG , DATA ELLER PROFIT, UANSET OM VISTAPRINT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF HJEMMESIDEN ELLER MANGLENDE LEVERING AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DU BESTILLER FRA VISTAPRINT ELLER DETS DATTERSELSKABER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER, ELLER AFBRYDELSE AF SERVICE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VISTAPRINT VÆRE ANSVARLIG ELLER HÆFTE FOR SKADER ELLER FØLGER AF ELLER RELATERET TIL DIN UPASSENDE ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD.

Vistaprint er ikke ansvarlig på nogen måde for tab, skader, omkostninger eller udgifter (herunder tab af fortjeneste), der opstår direkte eller indirekte fra en hvilken som helst manglende eller forsinket opfyldelse af en forpligtelse i henhold til denne Kontrakt som følge af alle omstændigheder uden for dets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle strejker, faglige aktioner, svigt af strømforsyninger eller udstyr, regeringsforanstaltninger eller force majeure.

Erstatningsansvaret for Vistaprint og dets licensgivere, leverandører eller forhandlere og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere eller agenter med hensyn til ethvert erstatningskrav, der udspringer af ydeevne eller manglende opfyldelse af Vistaprints forpligtelser i henhold til Vistaprint-betingelserne, uanset om disse er baseret på garanti, kontrakt, forsømmelse, objektivt ansvar eller på anden måde, må samlet ikke overstige, nettokøbsprisen (eksklusive afgifter, forsendelse og forarbejdning) for sådanne produkter eller tjenester. Under ingen omstændigheder skal forpligtelsen omfatte erstatning for tab af fortjeneste eller indtægter; øgede udgifter til indkøb eller levering af materialer, varer eller tjenesteydelser; udgifter til udskiftningskapital; krav fra købers kunder; opgørelses- eller anvendelsesafgifter; eller hændelige skader eller følgeskader af nogen art.

Feedback om hjemmesiden

Alle kommentarer, forslag eller anden feedback (samlet kaldet "Feedbackinformation"), der leveres til Vistaprint i forbindelse med driften eller indholdet af denne Hjemmeside skal gives af indsenderen og modtages af Vistaprint på en ikke-fortrolig basis. Vistaprint får eneretten til alle sådanne kommentarer, forslag eller anden information. Ved at indsende sådanne oplysninger til Vistaprint accepterer du, at du overfører og tildeler, uden beregning, alle dine rettigheder, ejerskab og interesse i de oplysninger, herunder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder. Du accepterer, at Vistaprint frit kan anvende sådanne oplysninger på ubegrænset vis.

Gældende lov og adskillelighed

Den person, du indgår kontrakt med, og sælgeren af de produkter og tjenester, der tilbydes og sælges på denne hjemmeside, er Vistaprint BV, hovedkvarter i Venlo, Holland. Alle spørgsmål i forbindelse med beskyttelse, krænkelse eller misbrug af ophavsretligt beskyttet materiale er underlagt loven om ophavsret i USA. Alle andre spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af denne hjemmeside eller bestilling via enhver form for offline metode er underlagt lovgivningen i Holland. Enhver juridisk handling eller procedure vedrørende eller som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside eller bestilling via enhver form for offline metode skal anlægges i Roermond, Holland. Du accepterer at indordne dig under kompetence for domstolene i Roermond, Holland, og accepterer, at værneting i disse domstole er korrekt i et sådant sagsanlæg eller proces. Du er indforstået med, at De Forenede Nationers konvention om kontrakter for international handel med varer ikke finder anvendelse på salg under disse Vistaprint-betingelser.

Hvis nogen forordning i disse brugsbetingelser er ugyldig, ulovlig eller uigennemførlig, skønnes den forordning som adskilt fra disse betingelser, og påvirker ikke gyldigheden eller eksigibiliteten af de resterende forordninger i disse betingelser.

Vi anerkender, at du i nogle lande kan have juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger tjenesterne til et personligt formål, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser nogen former forbrugerrettigheder, som ikke kan fraviges ved aftale. Europa-Kommissionen tilbyder en platform til løsning af tvister uden for retssalene (OTB-platformen), som man kan få adgang til her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til at deltage i en tvistbilæggelseshandling gennem SGC (den hollandske stiftelse for forbrugerklageråd).