Klager vedrørende ophavsret og varemærker relateret til webhostingkunder hos Vistaprint

Ophavsret
Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede værk er blevet krænket af et onlinewebsted, som VistaPrint leverer hostingtjenester til, og du vil have os til at fjerne eller deaktivere de materialer, der krænker din ophavsret, skal du give os alle de oplysninger, det anmodes om på nedenstående meddelelse om påstået krænkelse af ophavsret. De oplysninger, der anmodes om, har til formål i væsentlig grad at overholde de krav, der fremsættes i Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C Section 512(c)(3)(A).

Vi kræver følgende oplysninger fra dig:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at agere på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås krænket.
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der påstås at være krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på ét onlinewebsted er omfattet af én meddelelse, en repræsentativ liste over disse værker.
 3. Identifikation af det materiale, der påstås at overtræde ophavsretten eller at være genstand for krænkende aktivitet, samt tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan finde frem til materialet.
 4. Tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan kontakte dig, f.eks. adresse, telefonnummer og om muligt en e-mailadresse, hvor du kan kontaktes.
 5. En erklæring om, at du er i god tro omkring, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller i henhold til lovgivningen.
 6. En erklæring om, at oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige, og hvor du under edsansvar erklærer, at du er autoriseret til at agere på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås krænket.

Enhver meddelelse, der ikke lever op til ovenstående krav, vil ikke blive betragtet som have givet VistaPrint faktisk viden om en overtrædelse eller at have gjort VistaPrint opmærksom på fakta eller omstændigheder, hvor krænkende materiale eller handlinger er synlige. Registreret agent i henhold til 37 C.F.R. § 201.38, VistaPrints registrerede agent er:

Udpeget agent: Victoria Clifford
Agentens adresse: Cimpress USA Incorporated
170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Telefon: (781) 652-6300
Fax: (781) 652-6092
E-mail: [email protected]

Download meddelelse om påstået krænkelse af ophavsret

Varemærke
Denne politik og proces er designet til at håndtere varemærkerelaterede klager vedrørende hjemmesider, som VistaPrint hoster for sine kunder.

VistaPrint udbyder elektroniske tjenester, herunder hosting af hjemmesider og køb af domænenavne (ved brug af en tredjepartsregistrator) gennem brugen af automatiserede, kundebetjente onlineværktøjer. Vores sæt af værktøjer omfatter et udvalg af skabeloner og online redigeringsfunktioner, der giver vores kunder mulighed for at oprette, indtaste og/eller uploade hjemmesideindhold efter eget valg.

Som en del af vores Vilkår og betingelser indestår vores kunder for, at de har de relevante intellektuelle ejendomsrettigheder til alt indhold, de opretter eller uploader til vores hostingservere som en del af deres kundehjemmeside. Ydermere accepterer vores kunder at kompensere samt holde VistaPrint skadesløs for al ansvar som følge af en hvilken som helst krænkelse af aftalevilkår, inklusive ovenfor anførte garanti for intellektuel ejendom.

Hvis du har nogle bekymringer angående brugen af dit varemærke på VistaPrint hostede kundehjemmesider, bedes du venligst sende følgende oplysninger til [email protected]:

 1. Dokumentation, der beskriver dine gyldige varemærkerettigheder samt de vedrørende varer og/eller tjenester. En gyldig varemærkerettighed består af et varemærke registreret hos en national statslig instans. Denne politik omhandler ikke uregistrerede ”sædvanerettigheder” eller varemærker, der kun er registreret i lokale (delstats)registre.
 2. Et dokumenteret eksempel på det varemærkes brug, som du protesterer mod, på den kundehjemmeside, som VistaPrint hoster, inklusive de specifikke varer og/eller tjenester, som tilbydes af kunden, og begrundelse for, hvorfor du mener, at denne brug er en overtrædelse af dine rettigheder. Fremsend venligst, hvis det er muligt, specifikke URL-adresser, skærmbilleder og anden relevant dokumentation.
 3. ontaktoplysningerne på varemærkets ejer, inklusive navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 4. En erklæring der beskriver din bemyndigelse i denne sag (hvis du ikke er varemærkets ejer).

Efter modtagelse af klagen indleder VistaPrint en undersøgelse af sagen. Hvis vi efter undersøgelsen mener, at der er rimeligt grundlag for klagen, vil vi:

 1. Fremsende klagen, inklusive alle de fremlagte oplysninger, til kunden ansvarlig for hjemmesiden.
 2. Anmode kunden om enten at løse problemet direkte med ejeren af varemærket (eller den bemyndigede part), eller fjerne det uretmæssige indhold fra hjemmesiden indenfor to uger.
 3. Hvis kunden, efter to uger, hverken har fjernet det uretmæssige indhold eller fremlagt os en rimelig grund for at tro at konflikten med varemærke ejeren er blevet løst eller afventer en løsning, vil vi suspendere hjemmesiden.
 4. Hvis klagen er over registreringen af en kundes domænenavn, vil VistaPrint efter en periode på to uger suspenderer hjemmeside, videresende domænenavnet til en ‘holding page’ uden reklamebrand, og tillade domænenavnsregistreringen at udløbe (almindeligvis et år efter den første registrering eller efter den sidste årlige fornyelse).
 5. Hvis klagen relaterer til køb af nøgleord fra tredjeparters betalte søgetjenester (f.eks. Google™ programmet Adwords™), er vores politik generelt i overensstemmelse med søgeudbyderens politik hvad angår varemærkebestemmelser.

VistaPrint har ingen forpligtigelse til at undersøge noget som helst forhold, som ikke overholder ovenstående behandlings- eller oplysningskrav. Ikke desto mindre, og så vidt det er muligt, vil alle klager relateret til kundehjemmesider, som hostes af VistaPrint, og tredjeparters varemærker blive behandlet som før omtalt.

Under vores undersøgelse, hvis omstændighederne kræver det og efter vores egen dømmekraft, kan VistaPrint følge en ajourført, forsinket, fremskyndet eller ændret behandlingsproces end den ovenfor beskrevne.