Vilkår for brug af bildørsmagneter

Disse vilkår for brug at bildørsmagneter (”Magnetvilkår”) fastlægger korrekt brug og vedligeholdelse af produktet bildørsmagnet (herefter benævnt "Magnet").
Vistaprints Vilkår og betingelser og begreber med stort begyndelsesbogstav er inkorporeret gennem reference og gjort en del af nedenstående Magnetvilkår. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de generelle vilkår og betingelser og disse Magnetvilkår, har Magnetvilkårene forrang.

Ved at købe Magneten, er du bundet af vores Vilkår og betingelser og mere specifikt disse Magnetvilkår. Læs både Magnetvilkårene nedenfor og vores Vilkår og betingelser omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål angående Magneten, kan du ringe til vores kundeservice på 80 82 05 25.

Download PDF-versionen af denne side

Anvendelsesvejledning*

 1. Forberedelse
 • Før du fastgør Magneten på en metaloverflade, skal du sørge for, at al lak, klarlak og voks er hærdet eller størknet. Omtrentlige hærdningstider er: lak – 90 dage, klarlak – 60 dage, voks – 2 dage.
 • Forud for anvendelsen skal du rengøre den metalliske overflade og Magneten med et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en blød klud, og lad tørre. Følg anbefalingerne på rengøringsmidlet samt dem fra bilproducenten.
 • Magneten skal have stuetemperatur, når den anvendes.
 • Vær omhyggelig, hvis Magneten skal bruges under ekstremt kolde vejrforhold, da den kan blive skrøbelig.
 1. Bestem placeringen af Magneten
 • Sørg for, at overfladen er metallisk og jævn, flad eller kun en smule kurvet.
 • Anvend ikke Magneten på et område, der ikke er stål eller metal, eller som har et omfattende ikke-metallisk område. Aluminium, træ eller glasfiber vil ikke fungere som en overflade.
 1. Sæt Magneten på overfladen.
 • Sørg for, at hele Magneten er flad mod hele metaloverfladen. Placer ikke over fremspring (lister, klistermærker,dekorationer osv.) eller konkave områder.
 • Sørg for, at der ikke er lufthuller eller fugt mellem Magneten og biloverfladen, og at hjørner og kanter er jævne og flugter med overfladen.
 • Krumninger ved kanten af Magneten kan medføre at Magneten falder af.
 • • Hvis du vil tilpasse placeringen af Magneten efter påsættelsen, så fjern Magneten helt og sæt den på igen ved at tage fat i siderne, ikke hjørnerne. Bemærk venligst, at hvis man trækker Magneten på plads, kan den strække sig eller skramme overfladen.

* HVIS IKKE MAN OVERHOLDER DE OVENSTÅENDE INSTRUKSER, KAN DET FORÅRSAGE SKADER PÅ MAGNETEN SELV ELLER PÅ DEN OVERFLADE DEN ER PÅSAT. DET KAN OGSÅ ØGE SANDSYNLIGHEDEN FOR AT MAGNETEN IKKE SIDDER ORDENTLIG FAST OG AT DEN FALDER AF UNDER BRUG. HVERKEN VISTAPRINT B.V. ELLER NOGEN AF FIRMAETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER ELLER ANDRE, SOM ER TILKNYTTET FIRMAET, ER ANSVARLIGE FOR FORDRINGER, TAB ELLER SKADER PÅ MAGNETEN, PÅ OVERFLADEN, HVORPÅ DEN ER PÅSAT ELLER PÅ ANDET MATERIALE ELLER PERSONER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR ERSTATNING FOR PERSONSKADE, FORÅRSAGET AF MISBRUG ELLER FORKERT BRUG AF MAGNETEN ELLER VED AT MAN PÅ ANDEN MÅDE IKKE FØLGER INSTRUKTIONERNE.

Advarsler

Manglende læsning og overholdelse af disse advarsler kan resultere i skade på Magneten eller dit køretøj og kan øge sandsynligheden for, at Magneten ikke sidder ordentligt fast og kan falde af under brug.

 • Brug aldrig en Magnet, hvis den indeholder bobler, rynker, bøjede hjørner og/eller kanter eller på anden måde er beskadiget.

 • Overskrid aldrig hastighedsgrænsen eller anden anbefalet maksimal hastighed.

 • Placer ikke Magneten over fremspring, fiksturer eller konkave områder som f.eks.: lister, lys, reflektorer, klistermærker, dekorationer, luftindtag, brønde og spoilere.

 • Sæt ikke Magneten på vandrette overflader, som f.eks. bilens tag, og undgå at sætte den hvor den er udsat for direkte, konstant sollys eller meget høje temperaturer.

 • Placér ikke én Magnet oven på en anden, når de sættes på en bil.

 • Langvarig udvendig brug af magneter på lakerede overflader kan resultere i falmen på grund af afskærmning af den underliggende farve mod ultraviolette stråler.

 • Magneten er ikke til brug under vand eller på fly.

 • Sørg for at fjerne Magneten fra bilen før bilvask.