Senest opdateret: 12. april 2024

Læs disse Vista-kontovilkår (“kontovilkårene“) omhyggeligt. Disse kontovilkår er gældende for din registrering, adgang til og brug af din Vista-konto (“kontoen“). Ved at registrere dig til, tilgå eller bruge kontoen accepterer du disse vilkår. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af disse vilkår på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Du bør derfor gennemgå disse kontovilkår, hver gang du tilgår kontoen. Datoen øverst på denne side vil blive opdateret, når vi opdaterer kontovilkårene. Når du anvender denne konto, efter der er blevet lagt en ny version af kontovilkårene op, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne nye version.

Vilkår og betingelser for signaturtjenesterne
Hjemmesiderne for Vistas signaturtjenester (herunder VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista) samt de produkter og tjenester, der findes på og er tilgængelige via disse signaturtjenesters hjemmesider, er underlagt deres egne generelle vilkår og betingelser. Du accepterer at følge disse separate vilkår, når du tilgår eller anvender signaturtjenesternes respektive hjemmesider (herunder mobilhjemmesider) samt de relaterede værktøjer, applikationer, og/eller tjenester ("hjemmesider og applikationer for signaturtjenester"). Du bedes læse de generelle vilkår og betingelser, der gælder for hver af vores hjemmesider og applikationer for signaturtjenester som angivet nedenfor (de enkelte "vilkår for signaturtjenester"):

Hvis der er en konflikt mellem disse kontovilkår og nogen af vilkårene for signaturtjenesterne, gælder vilkårene for signaturtjenesterne.

 1. Juridisk aftale
  Disse kontovilkår udgør en bindende og retskraftig juridisk aftale mellem dig og Cimpress Schweiz GmbH, et schweizisk aktieselskab og helejet datterselskab af Cimpress plc, et irsk aktieselskab. Den globale Vista e-handelsvirksomhed styres i fællesskab af Cimpress Schweiz GmbH og visse andre datterselskaber af Cimpress plc. Når termen "Vista" i disse kontobetingelser anvendes til at henvise til en forretningsenhed, skal den fortolkes som samlet at henvise til Cimpress Schweiz GmbH og de Cimpress plc-datterselskaber, der tager del i styringen af Vista-virksomheden.

 2. Din konto
  2.1 Før du kan udføre en bestilling online eller anvende visse af de tjenester eller funktioner, der tilbydes af hjemmesider og applikationer for signaturtjenester, skal du have en Vista-konto. Vi leverer SSO-funktionalitet (Single Sign On), der gør det muligt for os at tilbyde funktioner som f.eks. mulighed for at bruge dine logonoplysninger til alle vores tjenester, herunder VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista.
  2.2 Du accepterer at levere komplette, aktuelle og nøjagtige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det, og at holde disse oplysninger opdaterede. Alle indsamlede personlige oplysninger vil blive behandlet som beskrevet i vores privatlivs- og cookiepolitik for Vista. Du er ansvarlig for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de logonoplysninger, du anvender til at få adgang til din konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter og handlinger, der foregår under eller via din Vista-konto. Du skal underrette os omgående ved uautoriseret anvendelse af din konto.
  2.3 Du skal være mindst 18 år for at oprette og bruge en Vista-konto. Ved at oprette en Vista-konto bekræfter du, at du er mindst 18 år.
  2.4 Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn midlertidigt eller permanent at suspendere og/eller ophøre med at levere vores tjeneste til dig og/eller din konto til enhver tid og af enhver årsag, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse af disse kontovilkår, vilkårene for vores signaturtjenester og/eller yderligere vilkår, din anvendelse af hjemmesiden, signaturtjenester og applikationer og/eller hvis du har deltaget i uønskede aktiviteter. Denne handling er helt og holdent efter vores eget skøn, og der vil ingen korrespondance finde sted. Du accepterer, at vi ikke har nogen form for ansvar over for dig eller nogen tredjepart som følge af en sådan afvisning, suspendering eller ophør.

 3. Skadesløsholdelse
  Du accepterer, at du skal skadesløsholde og forsvare Vista, dets direktører, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere mod alle krav, erstatningsansvar, skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalær og udgifter, der opstår som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse kontovilkår.

 4. Ansvarsfraskrivelse
  DIN KONTO LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. DU ACCEPTERER, AT DRIFTEN AF KONTOEN MULIGVIS IKKE ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI.

 5. Ansvarsbegrænsning
  VISTA ELLER DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE ELLER DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT, UANSET OM VISTA ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DIN KONTO, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER ELLER AFBRYDELSE AF SERVICE. VISTA ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OG SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTE FOR SKADER ELLER FØLGER AF ELLER RELATERET TIL DIN UPASSENDE ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DIN KONTO.

 6. Eksportlovgivning
  Du erklærer og garanterer, at du til enhver tid har opfyldt og vil opfylde alle gældende begrænsninger, der opstår ud af enhver og alle relevante sanktioner samt lovgivning vedrørende eksport- og handelskontrol, bestemmelser eller ordrer fra FN, EU og dennes medlemslande, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, USA samt ethvert andet land, hvis love, bestemmelser eller ordrer gælder for de involverede parter eller de aktiviteter, der er dækket af eller behandlet i disse vilkår (samlet benævnt "handelslove"), og at du også vil afholde dig fra at udføre enhver aktivitet eller undlade at udføre en aktivitet, der vil udsætte Vista for muligt brud på handelslove eller begrænsende foranstaltninger i henhold til samme. Du erklærer og garanterer yderligere, at du ikke er: (a) benævnt eller på anden måde sanktioneret i henhold til eller er ejet (50 % eller derover af aktier eller stemmeret) eller kontrolleret af, eller handler på vegne af, en anden part, der er benævnt eller på anden måde sanktioneret i henhold til handelslove; eller (b) almindelig bosiddende, organiseret eller lokaliseret i og ikke vil foretage direkte eller indirekte overførsel af nogen produkter eller tjenester, der modtages fra nogen af Vistas signaturtjenester, til: Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krim-regionen (herunder Sevastopol), den såkaldte Folkerepublik Donetsk (DNR) eller den såkaldte Folkerepublik Luhansk (LNR).

 7. Privatlivs- og cookiepolitik
  Vores Vista Privatlivs og cookiepolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, behandler, offentliggør, deler, gemmer og beskytter de oplysninger, du sender til os, når du bruger hjemmesiden og din konto. Vista privatlivs- og cookiepolitik gælder for alle dine besøg på hjemmesiden og al brug af vores tjenester.

 8. Gældende lov, jurisdiktion og tvistbilæggelse
  8.1 Alle spørgsmål i forbindelse med beskyttelse, krænkelse eller misbrug af ophavsretligt beskyttet materiale er underlagt loven om ophavsret i USA. Alle andre spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af kontoen er underlagt lovgivningen i Holland. Du er indforstået med, at De Forenede Nationers konvention om kontrakter for international handel med varer ikke finder anvendelse på salg i henhold til disse kontovilkår.
  8.2 Enhver juridisk handling eller procedure vedrørende eller som følge af din adgang til eller brug af kontoen skal anlægges i Amsterdam, Holland. Du accepterer at indordne dig under kompetence for domstolene i Amsterdam, Holland og accepterer, at værneting i disse domstole er korrekt i et sådant sagsanlæg eller proces. Du accepterer også ikke at anlægge nogen sag eller proces, som involverer Vista, hvori et retsmøde i Amsterdam, Holland er et ubelejligt forum for en sådan juridisk handling eller procedure.
  8.3 Europa-Kommissionen tilbyder en platform til løsning af tvister uden for retssalene (OTB-platformen), som man kan få adgang til her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til at deltage i en tvistbilæggelseshandling gennem SGC (den hollandske stiftelse for forbrugerklageråd).