Generelle vilkår og betingelser

Planlagt ikrafttrædelsesdato for den nye version: 28. september 2022

Vistaprint B.V. – generelle vilkår og betingelser
Læs vores generelle vilkår og betingelser omhyggeligt. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for din adgang til, din brug af og de bestillinger, du afgiver på, www.vistaprint.dk og mobilhjemmesiderne (samlet kaldet “hjemmesiden”) samt tilvejebringelse og salg af produkter og tjenester fra Vistaprint B.V. og/eller dennes affilierede og/eller leverandører, som forholdene måtte kræve det (“VistaPrint”, “vi”, “os” eller “vores”). Derudover bør du gennemgå vores Privatlivs- og cookiepolitik.

[Download PDF-versionen af denne side]

Vores produktspecifikke betingelser
Læs vores yderligere produktspecifikke betingelser, som gælder for de produkter og tjenester, der er anført nedenfor (“Produktspecifikke betingelser”). Hvis der er uoverensstemmelser mellem de generelle vilkår og betingelser og disse produktspecifikke betingelser, har de produktspecifikke betingelser forrang.


1. Gyldighed
1.1 Ved at tilgå eller bruge denne hjemmeside og dens tilknyttede softwareværktøjer, applikationer eller nogen anden VistaPrint-tjeneste accepterer du at være bundet af betingelserne i vores privatlivs- og cookiepolitik, de produktspecifikke betingelser og følgende generelle vilkår og betingelser (“VistaPrints betingelser”) samt eventuelle yderligere retningslinjer, begrænsninger eller regler, som måtte angives i forbindelse med bestemte afsnit eller tjenester på denne hjemmeside. Alle sådanne yderligere retningslinjer, begrænsninger eller regler er medtaget ved henvisning til disse brugsbetingelser.

1.2 Ethvert tilbud om VistaPrint-produkter og/eller -tjenester på vores hjemmeside samt alle transaktioner, bestillinger og aftaler, der gennemføres via vores hjemmeside, er underlagt VistaPrints betingelser.

1.3 Anvendelsen af vilkår og betingelser fra kunden eller en tredjepart på vegne af kunden afvises udtrykkeligt og gælder ikke, selvom Vistaprint ikke specifikt har afvist dem.

1.4 VistaPrint forbeholder sig retten til at foretage ændringer af denne hjemmeside og VistaPrints betingelser på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Du bør derfor gennemgå disse brugsvilkår, hver gang du besøger hjemmesiden.

2. Din konto
Før du kan udføre en bestilling online eller anvende visse af de tjenester eller funktioner, der tilbydes på denne hjemmeside, skal du have en Vista-konto. Vi leverer SSO-funktionalitet (Single Sign On), der gør det muligt for os at tilbyde funktioner som f.eks. mulighed for at bruge dine logonoplysninger til alle vores signaturtjenester, herunder VistaCreate og 99designs by Vista. Læs afsnittet "Din konto" under vores Generelle vilkår og betingelser for Vista.

3. Salgsbetingelser
Alle vores tilbud og kampagner er uden nogen forpligtelse og med forbehold for tilgængelighed og bekræftelse af bestillingen. En aftale mellem dig og VistaPrint er betinget af vores accept af bestillingen og indgås, når du modtager ordrebekræftelsen via e-mail.

4. Ophavsretligt beskyttet materiale til begrænset brug
4.1 Denne hjemmeside indeholder grafik, fotografier, billeder, dokumentlayouts, illustrationer, tekst, skrifttyper, musik, softwareværktøjer og andre informationer (herefter benævnt ”Indhold”). Denne hjemmeside og alt dens indhold er ophavsretligt beskyttet ejendom som tilhører VistaPrint, eller ophavsretligt beskyttet ejendom ejet af tredjeparter, som har givet VistaPrint tilladelse til at bruge det pågældende indhold. Alle rettigheder på denne hjemmeside og til dens indhold er forbeholdt på verdensplan.

4.2 Det er strengt forbudt at opbevare, kopiere, distribuere, offentliggøre, eller bruge nogen del af indholdet, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse VistaPrint-betingelser.

4.3 VistaPrint forbeholder sig retten til at tilføje, slette eller ændre en hvilken som helst del af indholdet på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel herom. Eventuelle ændringer af indhold, foretaget af dig eller af VistaPrint, forbliver VistaPrint og dets licensgiveres ejendom.

4.4 Det logodesignværktøj som kan bruges på hjemmesiden, anvender et begrænset antal elementer, herunder ikoner, skrifttyper, farvepaletter og designeffekter. VistaPrint forbeholder sig retten til at bruge alle sådanne elementer og at stille alle disse elementer til rådighed for andre parter i fremtiden. Du opnår ikke nogen ret til eller krav på nogen af disse individuelle logodesignelementer ved at lave dit eget logodesign og/eller bruge et logodesign på et eller flere produkter. Andre VistaPrintkunder må også bruge designværktøjet til at lave logoer, som kombinerer disse elementer på tilsvarende eller præcis den samme måde, og VistaPrint garanterer ikke, at dit logo ikke vil have ligheder med logoer designet og brugt af andre parter. VistaPrint udsteder ingen garanti af nogen som helst slags for, at logodesign lavet med designværktøjet ikke overtræder – eller kan blive underlagt anlæg for at overtræde – andre parters varemærker. Du har eneansvar for at få juridisk rådgivning om, hvorvidt dit logodesign er lovligt tilgængeligt for dig at bruge og ikke overtræder andre parters rettigheder.

5. Brug af vores hjemmeside og dens indhold
5.1 Du får tilladelse til at få adgang til og bruge denne hjemmeside og dens indhold med det ene formål at forberede, evaluere og bestille produkter eller tjenester udelukkende gennem VistaPrint (heri omtalt som "Produkter"). Ingen anden download, opbevaring, brug, offentliggørelse eller distribution af nogen del af Indholdet er godkendt eller tilladt. Erhvervelse af produkter fra VistaPrint berettiger dig ikke til at bruge nogen anden del af Indhold bortset fra de færdige produkter, som de leveres af VistaPrint.

5.2 Du accepterer at bruge denne hjemmeside på en ansvarlig måde, der er i fuld overensstemmelse med disse VistaPrint-betingelser og med lokale love og bestemmelser, herunder regler for eksport og import.

5.3 Uden begrænsning må ingen del af Indhold anvendes som et varemærke eller servicemærke, til pornografisk brug, til ulovlige formål eller brug, til bagvaskelse af andre personer, til at krænke andre personers ret til privatlivets fred, til at krænke ophavsret, handelsnavn, varemærke, servicemærke eller anden immateriel rettighed for enhver person eller enhed.

5.4 Du accepterer, at du ikke vil bruge Hjemmesiden til at fremstille Produkter, som er stødende, ulovlige, chikanerende, injurierende, truende, skadelige, uanstændige, ondsindede eller på anden måde anstødelige.

5.5 VistaPrint forbeholder sig retten til, efter VistaPrint eget skøn, at nægte at acceptere indhold, du giver til VistaPrint, eller at behandle enhver bestilling på hvilket som helst tidspunkt og uanset årsag. VistaPrint kan også opsige servicen til kunder og/eller kundekonti, som bruger VistaPrint til at indgå i uønskede aktiviteter eller på anden vis overtræder VistaPrints betingelser. Du accepterer at VistaPrint ikke har nogen form for ansvar over for dig eller nogen tredjepart som følge af en sådan afvisning eller opsigelse.

5.6 Du er eneansvarlig for din brug af indhold i kombination med andre billeder, grafik, tekst eller andre materialer du bruger i dine produkter. Du accepterer, at du ikke må anvende tekst, billeder, design, varemærker, servicemærke eller andre ophavsretligt beskyttede værker af en tredjepart i dine produkter, medmindre du har fået tilladelse fra ejerne. Du garanterer at dine produkter ikke krænker rettigheder som tilhører en tredjepart, herunder ophavsret, ret til reklame samt til beskyttelse af personlig oplysninger, og at de ikke injurierer eller bagvaske nogen tredjepart, samt at du har alle de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende tredjepartsmaterialet i dine produkter, herunder tredjepartsmateriale som er tilgængeligt gennem en tredjepartdesignservice som kan tilgås via hjemmesiden.

5.7 Ved at foretage en bestilling på denne hjemmeside garanterer du, at du har den nødvendige tilladelse, rettighed og myndighed til at foretage bestillingen, og du tillader at VistaPrint producerer varerne på dine vegne. Du giver VistaPrint ret til at kopiere, modificere, distribuere, bruge, oprette afledt materiale ud fra og vektorisere alt indhold, du har uploadet med henblik på at ekspedere din bestilling og/eller markedsføre produkter eller tjenester over for dig. Desuden garanterer du, at du har tilstrækkelige rettigheder til at tillade VistaPrint at kopiere, distribuere, bruge, modificere, oprette afledt materiale ud fra og vektorisere uploadet indhold med henblik på at ekspedere din bestilling og/eller markedsføre produkter eller tjenester over for dig.

5.8 Du accepterer, at du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode og kontrollere adgangen til din brugerkonto. Du accepterer at du vil være ansvarlig for alle bestillinger eller andre handlinger foretaget gennem din brugerkonto.

6. Overførsel af ejerskab
6.1 Kunden er indforstået med, at risikoen for tab for ethvert trykt produkt videregives til dig ved vores levering til vores transportør.

6.2 For ethvert produkt der skal leveres til kunden i et elektronisk format, accepterer kunden, at leveringen af et sådant produkt anses for at have fundet sted enten (a) på det tidspunkt, vi overfører Produktet via e-mail eller anden elektronisk kommunikation rettet til kunden eller (b) på det tidspunkt, vi overfører en meddelelse til kunden om, at produktet kan downloades fra Hjemmesiden.

7. Fortrydelsesret
7.1 Den lovbestemte ret til tilbagekaldelse (eller ret til at annullere), som gælder forbrugere, som indgår i fjernsag af kontrakter, tillader tilbagekaldelse (eller annullering) af en kontrakt indenfor 14 dage fra modtagelse af deres produkter uden at give nogen årsag eller pådrage omkostninger, gælder ikke for levering af varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller tydeligt personliggjort.

7.2 Kunden tilpasser produkterne, som bestilles fra Vistaprint, og derfor kan du ikke håndhæve din ret til tilbagekaldelse, med undtagelse af følgende produkter, som ikke kan tilpasses, der tilbydes på vores hjemmeside:

  • Visitkortholdere
  • Reservestempelpude

For disse produkter, og når du er forbruger, kan du håndhæve din ret til tilbagekaldelse af aftalen, som vi indgik i inden 14 dage fra modtagelse af din bestilling uden at angive en årsag. Hvis denne periode udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges perioden indtil næste hverdag. For at udøve denne ret til tilbagekaldelse, som udelukkende gælder ovenstående produkter, bedes du sende et brev til os, eller bruge kontakt os-siden, hvor du angiver dit navn, din fysiske adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, bestillingsnummer og hvilke produkter, du vil returnere:

Vistaprint B.V.
Att: Kundeservice
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Holland

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din anmodning, for at afgøre, om retten til tilbagekaldelse er gyldig for dig som forbruger og de involverede produkter. Vi vil også give dig besked om, hvordan du skal returnere produkterne. Bemærk, at du er ansvarlig for at vælge forsendelsesmetode og fragtfirma. Du har ansvar og betaler for alle returneringer. Når vi har modtaget de ubeskadigede produkter i deres originale indpakning, refunderer VistaPrint uden forsinkelse og inden 30 dage efter den dato, hvor denne rettighed blev udøvet, den betalte købspris for de returnerede produkter ekskl. de oprindelige leveringsomkostninger samt udgifter til returnering af produkterne.

8. Skadesløsholdelse
Du accepterer at skadesløsholde VistaPrint og alle parter fra hvem VistaPrint har licenseret dele af indhold, samt deres direktører, funktionærer og medarbejdere, mod alle krav, ansvar, skader, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter som følge af eller relateret til (i) din overtrædelse af disse VistaPrints betingelser eller (ii) ethvert søgsmål, erstatningskrav, eller enhver fordring som følge af eller i forbindelse med en hvilken som helst tekst, fotografi, billede, grafik eller andet materiale, som ikke var en del af det indhold, som er standard på hjemmesiden, og som du har uploadet eller på anden vis har leveret til VistaPrint eller inkorporeret i produkter. Med hensyn til klausul (i) er du enig i, at vi har ret til at kontrollere forsvaret af ethvert sådant søgsmål, krav eller efterspørgsel.

9. Garanti betingelser
9.1 HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD LEVERES "SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. DU ACCEPTERER, AT DRIFTEN AF HJEMMESIDEN MULIGVIS IKKE ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. SELVOM VI GØR RETTIGE FORANSTALTNINGER FOR PRÆCIST AT VISSE PRODUKTEGENSKABERNE, GARANTERER VI IKKE, AT PRODUKTBESKRIVELSERNE ER NØJAGTIGE, PÅLIGE OG FEJLFRI. HENVISNINGER OG LINKS TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA UAFHÆNGIGE SELSKABER KAN VISES PÅ HJEMMESIDEN. DISSE HENVISNINGER OG LINKS LEVERES "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET.

9.2 Nogle jurisdiktioner giver dig muligvis visse vilkår eller garantier, som ikke kan udelukkes kontraktmæssigt ("forbrugergarantier"), eller som kun kan begrænses i visse tilfælde, og intet i disse VistaPrints betingelser ændrer på disse forbrugergarantier, hvis det er ulovligt for VistaPrint at gøre dette. Hvis disse forbrugergarantier gælder for dig, og VistaPrint ikke lovligt kan se bort fra disse forbrugergarantier, vil VistaPrint i det størst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, (1) udelukke eller begrænse disse forbrugergarantier og (2) begrænse sit ansvar på VistaPrints foranledning til følgende: (a) i tilfælde af tjenester: leveringen af tjenesterne igen eller betaling af omkostningerne til at få leveret tjenesterne igen, (b) i tilfælde af varer: ombytning af varerne eller levering af tilsvarende varer, reparation af varerne, betaling af omkostningerne til at få varerne ombyttet eller at købe tilsvarende varer, eller betaling af omkostningerne til at få varerne repareret.

9.3 VistaPrints tilfredshedsgaranti er gyldig i 10 år efter købet. Hvis du vil have pengene tilbage, afhænger det bl.a. af din bank, præcis hvor lang tid det tager at overføre dine penge. I de fleste tilfælde skulle du modtage pengene inden for 30 dage. Visse omstændigheder ligger uden for VistaPrints kontrol og dækkes ikke af tilfredshedsgarantien. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for: Fejl i stavning, tegnsætning eller grammatik lavet af kunden, dårlig kvalitet eller lav opløsning på uploadede billeder, designfejl foretaget af kunden under tilblivelsen af dokumentet, fejl i brugervalgte indstillinger såsom valg af overflade, antal eller produkttype samt skader på varerne som er opstået, efter at kunden har modtaget dem. Tjek forhåndsvisningen af dine design nøje, og ret eventuelle fejl, inden du indsender bestillingen. VistaPrint læser ikke korrektur på dokumenter lavet af kunder, før de ekspederes.

10. Ansvarsbegrænsning
__UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VISTAPRINT ELLER DETS LICENSGIVERE, LEVERANDØRER ELLER FORHANDLERE ELLER BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER FOR NOGEN AF DEM ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER FOR SKADER SOM FØLGE AF TAB AF BRUG , DATA ELLER PROFIT, UANSET OM VISTAPRINT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SKADER, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF HJEMMESIDEN ELLER MANGLENDE LEVERING AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, DU BESTILLER FRA VISTAPRINT ELLER DETS AFFILIEREDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER SOM FØLGE AF FEJL, UDELADELSER, VIRUS, FORSINKELSER, ELLER AFBRYDELSE AF SERVICE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VISTAPRINT ANSVARLIG ELLER HÆFTER FOR SKADER ELLER FØLGER AF ELLER RELATERET TIL DIN UPASSENDE ELLER UAUTORISEREDE BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD ELLER AF DE PRODUKTER ELLER TJENESTER, VI TILBYDER. HVIS DU BOR I ET LAND ELLER EN STAT, DER IKKE TILLADER NOGEN AF DE FOREGÅENDE UDELUKKELSER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER ELLER NOGEN AF ANSVARSFRASKRIVELSERNE I OVENSTÅENDE AFSNIT, GÆLDER SÅDANNE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG, MEN KUN I DET OMFANG SÅDANNE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE ER TILLADT. I SÅDANNE TILFÆLDE BEGRÆNSES DISSE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DET STØRSTE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

11. Feedback om hjemmesiden
Alle kommentarer, forslag eller anden feedback (samlet kaldet "Feedbackinformation"), der leveres til VistaPrint i forbindelse med driften eller indholdet af denne Hjemmeside skal gives af indsenderen og modtages af Vistaprint på en ikke-fortrolig basis. VistaPrint får eneretten til alle sådanne kommentarer, forslag eller anden information. Ved at indsende sådanne oplysninger til VistaPrint accepterer du, at du overfører og tildeler, uden beregning, alle dine rettigheder, ejerskab og interesse i de oplysninger, herunder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder. Du accepterer, at VistaPrint frit kan anvende sådanne oplysninger på ubegrænset vis.

12. Privatliv og brug af cookies
I Privatlivs- og cookiepolitik angiver VistaPrint, hvordan vi indsamler, bruger, afslører, gemmer og beskytter de oplysninger, du sender til os, når du bruger vores hjemmeside. Denne Privatlivs- og cookiepolitik gælder for ethvert besøg på hjemmesiden, enhver brug af vores tjenester og enhver transaktion og aftale, der gennemføres via vores hjemmeside.

13. Diverse
Du skal være mindst 18 år gammel eller have tilladelse fra en forælder eller værge til at bruge denne hjemmeside. Når du bruger denne hjemmeside, garanterer du, at du er mindst 18 år gammel eller har tilladelse. I tilfælde af at en bestemmelse herom ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent kompetence, anses denne bestemmelse for at være ændret, i det omfang det er nødvendigt for at sikre eksigibilitet af bestemmelsen, eller hvis en antaget ændring ikke er tilfredsstillende i dommen af den pågældende domstol, anses den ufravigelige bestemmelse for udgået, og gyldigheden og eksigibiliteten af de resterende bestemmelser påvirkes ikke derved.

14. Gældende lov, jurisdiktion og tvistbilæggelse
14.1 Den person, du indgår kontrakt med, og sælgeren af de produkter og tjenester, der tilbydes og sælges på denne hjemmeside, er Vistaprint B.V., et aktieselskab i henhold til lovgivningen i Holland med hovedkvarter i Venlo, Holland.

14.2 Alle spørgsmål i forbindelse med beskyttelse, krænkelse eller misbrug af ophavsretligt beskyttet materiale er underlagt loven om ophavsret i USA. Alle andre spørgsmål vedrørende din adgang til eller brug af denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Holland. Du er indforstået med, at De Forenede Nationers konvention om kontrakter for international handel med varer ikke finder anvendelse på salg under disse VistaPrint-betingelser.

14.3 Enhver juridisk handling eller procedure vedrørende eller som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside skal anlægges i Amsterdam, Holland. Du accepterer at indordne dig under kompetence for domstolene i Amsterdam, Holland, og accepterer, at værneting i disse domstole er korrekt i et sådant sagsanlæg eller proces. Du accepterer også ikke at anlægge nogen sag eller proces, som involverer VistaPrint, hvori et retsmøde i Amsterdam, Holland er et ubelejligt forum for en sådan juridisk handling eller procedure.

14.4 Nogle jurisdiktioner giver visse garantier, såsom stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. I det omfang loven tillader det, fraskriver vi os alle garantiforpligtelser. I det omfang loven tillader det, fraskriver Vistaprint og dennes leverandører og distributører sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige eller pønalt begrundede skader.

14.5 Vi anerkender, at du i nogle lande kan have juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger Tjenesterne til et personligt formål, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser nogen former forbrugerrettigheder, som ikke kan fraviges ved aftale.

14.6 Europa-Kommissionen tilbyder en platform til løsning af tvister uden for retssalene (OTB-platformen), som man kan få adgang til her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til at deltage i en tvistbilæggelseshandling gennem SGC (den hollandske stiftelse for forbrugerklageråd).